Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

 

1) Introductie en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.


1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), is Alpin Operations GmbH, An der Almert 11, 57392 Schmallenberg, Deutschland, Tel.: +49 (0) 2972 - 303-0, Fax: +49 (0) 2972 - 303-777, E-Mail: info@sauerlandalpinhotel.de. De beheerder van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.


2) Gegevensverzameling bij het bezoeken van onze website

2.1 Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verschaft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser naar de server van de site verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om u de website te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)


De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om achteraf de logbestanden van de server te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onrechtmatig gebruik.


2.2 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de controller) te beschermen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in de regel van uw browser.


3) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van deze cookies worden automatisch verwijderd nadat u uw browser afsluit (zogenaamde "sessiecookies"), terwijl andere langer op uw apparaat blijven en het mogelijk maken om pagina-instellingen op te slaan (zogenaamde "permanente cookies"). In het laatste geval kunt u de opslagperiode vinden in het cookie-instellingenoverzicht van uw webbrowser.


Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR in het geval van gegeven toestemming of in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek te waarborgen.


U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit.


Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.


4) Neem contact met ons op

4.1 WhatsApp Zakelijk


We bieden bezoekers van onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de berichtenservice WhatsApp die wordt aangeboden door WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. We gebruiken hiervoor de zogenaamde "zakelijke versie" van WhatsApp.


Als je contact met ons opneemt via WhatsApp ter gelegenheid van een specifieke transactie (bijvoorbeeld een geplaatste bestelling), slaan we het mobiele telefoonnummer dat je gebruikt op WhatsApp en - indien opgegeven - je voor- en achternaam op en gebruiken we dit in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b. GDPR om je vraag te verwerken. GDPR om je verzoek te verwerken en erop te reageren. Op dezelfde rechtsgrondslag kunnen we je vragen om via WhatsApp verdere gegevens te verstrekken (bestelnummer, klantnummer, adres of e-mailadres) om je vraag te kunnen toewijzen aan een specifiek proces.


Als je ons WhatsApp-contact gebruikt voor algemene vragen (bijv. over het aanbod van diensten, beschikbaarheid of onze website), slaan we het mobiele telefoonnummer dat je gebruikt op WhatsApp en - indien verstrekt - je voor- en achternaam op en gebruiken we dit in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f GDPR op basis van ons legitieme belang in het efficiënt en tijdig verstrekken van de gevraagde informatie.


Je gegevens worden uitsluitend gebruikt om te reageren op je verzoek via WhatsApp. Je gegevens worden niet doorgegeven aan derden.


Houd er rekening mee dat WhatsApp Business toegang krijgt tot het adresboek van het mobiele apparaat dat we voor dit doel gebruiken en automatisch telefoonnummers doorstuurt die zijn opgeslagen in het adresboek naar een server van het moederbedrijf Meta Platforms Inc. in de VS. Om ons WhatsApp Business-account te beheren, gebruiken we een mobiel apparaat waarvan het adresboek alleen de WhatsApp-contactgegevens opslaat van gebruikers die contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp.


Dit zorgt ervoor dat elke persoon van wie de WhatsApp-contactgegevens zijn opgeslagen in ons adresboek, al heeft ingestemd met de overdracht van zijn WhatsApp-telefoonnummer uit de adresboeken van zijn chatcontacten in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR bij het eerste gebruik van de app op zijn apparaat door de gebruiksvoorwaarden van WhatsApp te accepteren. De overdracht van gegevens van dergelijke gebruikers die geen WhatsApp gebruiken en/of geen contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp is in dit opzicht uitgesloten.


Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door WhatsApp, evenals je rechten in dit verband en de instellingsopties voor het beschermen van je privacy, kun je vinden in het privacybeleid van WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy.


Als onderdeel van de bovengenoemde verwerking kunnen gegevens worden overgedragen naar servers van Meta Platforms Inc. in de VS.


Voor de overdracht van gegevens naar de VS heeft de aanbieder zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.


4.2 Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail). Welke gegevens worden verzameld wanneer u een contactformulier gebruikt, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw vraag te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie.


De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om te reageren op uw verzoek in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f GDPR. Als uw contact is gericht op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Uw gegevens worden verwijderd na de definitieve verwerking van uw aanvraag. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die het tegendeel beweert.


5) Pagina functionaliteiten

5.1 Google Vergaderen


We gebruiken deze provider voor het organiseren van online vergaderingen, videoconferenties en/of webinars: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Gegevens kunnen ook worden verzonden naar de servers van Google LLC. in de Verenigde Staten.


De provider verwerkt verschillende gegevens, waarbij de omvang van de verwerkte gegevens afhangt van welke gegevens u verstrekt voor of tijdens deelname aan een online vergadering, een videoconferentie of een webinar. Uw gegevens worden verwerkt als deelnemer aan de communicatie en opgeslagen op de servers van de aanbieder. Dit kunnen met name uw aanmeldgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel) en wachtwoord) en sessiegegevens (onderwerp, IP-adres van de deelnemer, apparaatinformatie, beschrijving (optioneel)) zijn.


Daarnaast kunnen beeld- en geluidsbijdragen van deelnemers en spraakinvoer in chats worden verwerkt.


Art. 6 par. 1 lit. b GDPR dient als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract met u (dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen). Als u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, wordt de verwerking uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.


Daarnaast is de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking bij het uitvoeren van online vergaderingen, videoconferenties of webinars ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve organisatie van de online vergadering, webinar of videoconferentie in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.


We hebben een orderverwerkingscontract afgesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.


Voor de overdracht van gegevens naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.


5.2 Microsoft Teams


We gebruiken deze provider om online vergaderingen, videoconferenties en/of webinars te houden: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 Verenigde Staten.


De provider verwerkt verschillende gegevens, waarbij de omvang van de verwerkte gegevens afhangt van de gegevens die u verstrekt vóór of tijdens deelname aan een online vergadering, videoconferentie of webinar. Uw gegevens worden verwerkt als deelnemer aan de communicatie en opgeslagen op de servers van de provider. Dit kunnen met name uw aanmeldgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel) en wachtwoord) en sessiegegevens (onderwerp, IP-adres van de deelnemer, apparaatinformatie, beschrijving (optioneel)) zijn.


Daarnaast kunnen beeld- en geluidsbijdragen van deelnemers en spraakinvoer in chats worden verwerkt.


Art. 6 lid 1 lit. b GDPR dient als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract met u (dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen). Als u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, wordt de verwerking uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.


Daarnaast is de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking bij het houden van online vergaderingen, videoconferenties of webinars ons legitieme belang bij de effectieve organisatie van de online vergadering, webinar of videoconferentie in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR.


We hebben een orderverwerkingscontract afgesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.


Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de aanbieder het EU-VS Data Privacy Framework ondertekend, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.


5.3 Zoom


We gebruiken deze provider om online vergaderingen, videoconferenties en/of webinars te houden: Zoom Video Communications Inc, 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113, USA.


De provider verwerkt verschillende gegevens, waarbij de omvang van de verwerkte gegevens afhangt van de gegevens die u vóór of tijdens deelname aan een online vergadering, videoconferentie of webinar verstrekt. Uw gegevens worden verwerkt als deelnemer aan de communicatie en opgeslagen op de servers van de aanbieder. Dit kunnen met name uw aanmeldgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel) en wachtwoord) en sessiegegevens (onderwerp, IP-adres van de deelnemer, apparaatinformatie, beschrijving (optioneel)) zijn.


Daarnaast kunnen beeld- en geluidsbijdragen van deelnemers en spraakinvoer in chats worden verwerkt.


Art. 6 lid 1 lit. b GDPR dient als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract met u (dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen). Als u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, wordt de verwerking uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.


Daarnaast is de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking bij het houden van online vergaderingen, videoconferenties of webinars ons legitieme belang bij de effectieve organisatie van de online vergadering, webinar of videoconferentie in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR.


We hebben een overeenkomst voor orderverwerking gesloten met de provider, die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.


Voor de overdracht van gegevens naar de VS maakt de provider gebruik van standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te garanderen.


6) Rechten van de betrokkene

6.1 Het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten (informatie- en interventierechten) ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve uitoefeningsvereisten:


 • Recht op toegang volgens Art. 15 GDPR;
 • Recht op rectificatie volgens Art. 16 GDPR;
 • Recht op wissen conform Art. 17 GDPR;
 • Recht op beperking van de verwerking volgens Art. 18 GDPR;
 • Recht op informatie conform art. 19 GDPR;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid conform Art. 20 GDPR;
 • Recht om verleende toestemming in te trekken conform Art. 7 lid 3 GDPR;
 • Recht om een klacht in te dienen conform Art. 77 GDPR.6.2 RECHT OP BEZWAAR


ALS WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN ALS ONDERDEEL VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVENDE LEGITIEME BELANG, HEBT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW SPECIFIEKE SITUATIE.


ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OP BEZWAAR, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN JURIDISCHE CLAIMS.


INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING. U KUNT UW BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.


ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OP BEZWAAR, ZULLEN WIJ STOPPEN MET HET VERWERKEN VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN.


7) Duur van de opslag van persoonlijke gegevens


De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de betreffende rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - aanvullend door de betreffende wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen onder handels- en belastingwetgeving).


Bij verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a GDPR, worden de betreffende gegevens opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt.


Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of vergelijkbare verplichtingen op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, worden deze gegevens routinematig verwijderd nadat de bewaartermijnen zijn verstreken, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor het nakomen van een contract of het initiëren van een contract en/of we geen legitiem belang meer hebben bij verdere opslag.


Bij het verwerken van persoonsgegevens op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht op bezwaar overeenkomstig Art. 21 para. 1 GDPR uitoefent, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.


Bij het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht op bezwaar uitoefent in overeenstemming met Art. 21 para. 2 GDPR.


Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

Status: 10/10/2023, 19:08:38

Concept, marketing, ontwerp & programmering door myhotelshop | Copyright ©